Het verhaal van Jo Janssen

Hallo, wij zijn Sam Jaspers en Youp Holzapfel en wij hebben de 89-jarige  Jo Janssen geïnterviewd. Zij is op 3 december 1930 geboren en ze was 9 jaar oud toen de 2e wereldoorlog uitbrak. Mevrouw Janssen was de voormalige buurvrouw van Youp. Nu woont ze in een zorgcentrum, maar vroeger heeft ze altijd op de 1e lambertusstraat gewoond op nummer 20. Daar heeft ze de oorlog ook meegemaakt. Ze is een hele lieve vrouw die graag praat en veel vertelt. Zo ook bij dit interview had ze veel te vertellen en kwamen we erachter hoe mevrouw J, Janssen de Tweede Wereldoorlog ervaren heeft. Het interview verliep goed, ze kon zich alles heel goed herinneren. Het interview vond plaats in het zorgcentrum in Tegelen en het  heeft ongeveer een half uur geduurd.

In het interview vertelt ze dat ze oorlog heel bewust heeft meegemaakt en dat ze er veel van meegekregen heeft. De periode van de oorlog duurde maar 5 jaar lang, maar tot aan haar pensioen heeft ze die periode langer gevonden dan welke periode in haar leven ook. De samenleving in die 5 jarige periode was natuurlijk heel anders dan na de oorlog. Ze heeft  verschillende en maar vooral ook nare ervaringen opgedaan. Natuurlijk was dit voor haar ook een erg spannende periode, ook al zei ze in het interview: ´Ik ben nooit echt heel bang geweest in de oorlog, mijn vader en ik waren best wel durfal.`

Zo begon ze de oorlog als 9-jarige in Blerick op de 1e Lambertusstraat. Ze was toen thuis met haar vader, moeder, oudste broer en jongste broer Cor. Allemaal wisten ze dat de Duitsers kwamen, maar niet wanneer. De brug bewaakt door de Nederlandse Defensie.  Toen op 10 mei de oorlog begon en de Duitsers binnenvielen, was Jo met Cor zonder ouders alleen thuis. Opeens hoorden ze een hele grote knal en schrokken zich kapot. De Duitsers hadden de brug laten springen met dynamiet.

Toen kreeg de familie Janssen een bericht dat ze moesten evacueren. Ze pakten dus al hun spullen en gingen naar het evacuatie adres in Maasbree. Ook hadden ze allemaal spullen verstopt in een poppenwagen. Daar deden ze bijvoorbeeld bestek of sigaretten in. Eigenlijk zouden ze helemaal lopend naar Maasbree moeten, maar ze hadden geluk. Er kwam een vrachtauto langs en namen Jo, Jo´s moeder en Cor mee naar Maasbree. Haar vader en oudste broer hadden twee fietsen meegenomen en gingen dus fietsend. Ze werden afgezet door de vrachtauto bij een smederij, het eerste huis die ze in Maasbree waren tegengekomen. Uiteindelijk hebben ze daar een nacht geslapen en zijn toen weer terug naar huis gegaan.

Op school in de oorlog was het ook veel anders voor Jo dan na de oorlog. Want op het oude Kazerneterrein leefden de Duitse`soldaten, daar mochten geen Nederlands komen. Maar omdat daar niet genoeg plek was moesten sommige Duitse soldaten ergens anders slapen en getraind worden voor de oorlog. Dit vond plaats op de school van Jo. Zij zat op een meisjesschool tegenover de kerk op de Antoniuslaan, waar nu een flatgebouw staat. Toen er Duitse soldaten in haar school gingen leven, konden Jo en al haar schoolgenoten niet naar school. Toen heeft de hoofdonderwijzer met de gemeente samen overlegd en hadden beslist dat de meisjes naar de jongensschool moesten. Er werd bepaald dat de meisjes ´s morgens les kregen en de jongens ´s middags les.

Tijdens de oorlog zaten sommige Nederlands in het verzet tegen de Duitsers. Jo heeft hier niet helemaal aan meegedaan:´Ik zat niet zozeer in het openlijk verzet, maar wel stiekem.` Jo had geen Joodse vriendinnen of kenden niet echt Joodse mensen. Hierbij is ze ook niet in de problemen geraakt of heeft ze Joodse mensen bij haar laten onderduiken. ´Ik was maar een schoolkind, ik hield niet alles in de gaten wat er speelde.`

Ook zei ze:´ Wij wisten dat Duitsers onze vijand waren, daarom probeerden we hen ook niet wijzer te maken dan dat ze waren. Wij hebben ook smoesjes verzonnen voor dingen die zij toch niet konden beoordelen.` Ook heeft mevrouw Janssen naar Radio Oranje geluisterd, om te volgen waar de Engelse en Amerikanen al waren en wat ze al veroverd hadden. Hierdoor heeft ze wel een klein beetje in het verzet gezeten, maar niet in grote mate.

Jo kenden ook mensen die in concentratiekampen hebben gezeten. Haar vader had een broer en woonde op de Antoniuslaan. ´Hij vertelde veel over zijn bezigheden aan anderen mensen, dat was niet slim.` De broer van haar vader is opgepakt door NSB´ers, omdat hij verraden was door andere mensen. Hij had Joden laten onderduiken. Later is hij gestorven in een concentratiekamp.

De 1e Lambertusstraat was dus de straat van Jo, zij heeft daar het meeste meegemaakt in de oorlog. De straat is ook heel erg veranderd na de oorlog ten opzichte van voor de oorlog. Zo hebben er in Jo´s straat 2 huizen gestaan die er nu niet meer zijn. Daaruit is nu de Sint Servatiusstraat uit gekomen.

In Nederland, Limburg, Blerick en in de 1e Lambertusstraat moest s´avonds het licht uit tijdens de 2e wereldoorlog. Dit moest heel Nederland doen van de Duitsers om te voorkomen dat de Engelse vliegtuigen geen oriëntatiepunten hadden. Zo ook in Jo´s huis moest het licht uitgemaakt worden. Maar de familie Janssen deed iets anders om het huis donker te maken i.p.v het licht uit te doen. Zij gebruikten horren en hadden daar zwart papier op ingespannen. Overdag zetten ze de horren onder het raam neer. En als het s´avonds donker werd en je wilde het licht aan doen, dan moest je die ramen verduisteren. Dus deed de familie Janssen die horren voor het raam en konden ze thuis gewoon het licht aan doen.

Bij Jo thuis zijn er ook wel eens soldaten geweest. Maar die soldaten zijn allemaal verschillend. ´Je hebt soldaten en soldaten, je hebt hele felle en hele gewone soldaten. Die gewone soldaten kwamen natuurlijk razzia´s houden, die belden aan en vroegen Waar is je vader? en dan moest je antwoord geven.´ vertelt Jo.

De oorlog heeft er dus voor gezorgd dat er een nieuwe zijstraat kwam van de 1e Lambertusstraat.

Natuurlijk is Jo ook bevrijd. Maar daarvoor is ze met haar familie een evacuatie adres gaan zoeken buiten Blerick. Ze hebben lopen zoeken naar een huisvesting tussen Hout-Blerick en de Boekend. Uiteindelijk zijn ze naar een klein boerderijtje gegaan en hebben ze gevraagd of ze daar mochten komen wonen. Uiteindelijk hebben de mensen die daar woonden ´ja` gezegd. Daar zijn Jo en haar familie ook bevrijd.

Toen de Engelse soldaten Blerick hadden bevrijd was dat heel speciaal voor Jo. ´ De dag dat ik bevrijd werd, was mijn verjaardag! Mijn vader en mijn moeder hadden voor mij geen cadeautje, want je kon niks meer kopen, omdat er niks te koop was. Wat ze wel als klein cadeautje kreeg was van de boerin. Zij had een notenboom en Jo kreeg toen 3 noten van haar. Ik was de Koningin der Rijk!`

Uiteindelijk kwamen er een paar dagen voor de bevrijding van Blerick  Engelse soldaten achter de boerderij binnen. Jo en haar familie keken door de ramen naar buiten van voor de boerderij en zij zagen daar een patrouille Duitse soldaten lopen. Toen heeft de familie de Engelse soldaten gewaarschuwd dat er Duitse soldaten liepen. Die Engelse soldaten waren daarna nergens meer te bekennen. Die waren zo snel weggegaan en zich snel uit de voeten gemaakt om te zorgen dat de Duitsers niets door hadden. Dat was belangrijk om te weten waar de linie was.


De afbeelding boven ziet u de 1e Lambertusstraat na de oorlog.


De afbeelding boven ziet u de 1e Lambertusstraat nu.

Op 3 december 1944, de verjaardag van Jo, is Jo bevrijd. De Engelse soldaten zijn toen terug gekomen en hebben ze Blerick bevrijd. ´We waren zo gelukkig, ze hadden mij geen beter cadeautje kunnen geven.`

Dit is  het einde van verhaal van mevrouw Janssen in de Tweede wereldoorlog.

Lees meer interviews